Musia sa nejaké typy receptov ešte archivovať pre potreby poisťovne?

Zasielanie a archivácia papierových receptov ostáva nezmenené – koncepčná zmena bude realizovaná po plnej elektronickej prevádzke.