FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Musia sa nejaké typy receptov ešte archivovať pre potreby poisťovne?

Archivovať sa musia papierové predpisy v prípade, ak ide o omamné a psychotropné látky 2. skupiny. Klasický recept musia mať aj pacienti, ktorí pochádzajú z krajín mimo EÚ, prípadne sú z krajín EÚ, ale preukázali sa len európskym preukazom poistenca alebo formulárom E111, ktorý platí pre turistov.