V súčasnosti je opakovaný erecept definovaný periódou, počtom opakovaní a platnosti receptu. Kto sa bude starať o to, či je recept možné opäť vydať, pretože nastáva jeho ďalšie opakovanie?

Ak uplynie určená perióda (počet dní), po ktorých je možné vydať príslušné dávku, erecept sa objaví v zozname nevydaných liekov a bude tam viditeľné dovtedy, kým si pacient danú dávku nevyzdvihne a lekáreň nenahrá príslušnú dispenzáciu. Z pohľadu lekárne nie je potrebné robiť žiadne kontroly, lekáreň uvidí liek štandardne. Kontrolu vykoná zdravotná poisťovňa.