V štruktúre erecept je definovaná možnosť opakovaného ereceptu. Keďže sa momentálne nedajú predpísať erecepty plne hradené pacientom, myslí sa tým predpis opakovaného ereceptu, ktorý je hradený čiastočne alebo úplne zo zdravotného poistenia.

Okrem antibiotík a omamných látok, kde je predpis na opakovaný erecept zakázaný, môže lekár zvážiť predpis liekov bez ohľadu na to, či a ako si ich pacient hradí. Veľmi radi uvítame dodávateľov IS PZS na pravidelných Connectathonoch, kde si logiku a spôsob použitia môžeme osobne vysvetliť.