FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Prečo nemôžu lekári použiť pre prístup do ezdravie/NZIS svoj občiansky preukaz, tak ako to budú môcť robiť pacienti?

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.
Súčasťou ePZP je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče podľa osobitného predpisu a certifikáty určené na:

a. elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,

b. šifrovanie a dešifrovanie údajov,

c. identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.

Občiansky preukaz neobsahuje súkromné kľúče a certifikáty na šifrovanie a dešifrovanie údajov, tzn. že nie je ho možné použiť na identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckeho pracovníka do Národného zdravotníckeho informačného systému.