Prečo nemôžu lekári použiť pre prístup do ISZI svoj občiansky preukaz, tak ako to môžu robiť pacienti?

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.
Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče podľa osobitného predpisu a certifikáty určené na:

  1. elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,

  2. šifrovanie a dešifrovanie údajov,

  3. identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.

Občiansky preukaz neobsahuje súkromné kľúče a certifikáty na šifrovanie a dešifrovanie údajov, tzn. že nie je ho možné použiť na identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckeho pracovníka do Národného zdravotníckeho informačného systému.