FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aký je postup pri podávaní žiadosti o vydanie ePZP cez portál slovensko.sk?

Čo sa týka elektronického podania žiadosti cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), tento postup je viackrokový a vyžaduje si určitú úroveň počítačovej zručnosti. Ide o formu elektronickej komunikácie so štátom/Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), kde musíte disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID) a zaručeným elektronickým podpisom.

Podanie žiadosti cez portál ÚPVS prebieha s využitím služby všeobecnej agendy a to nasledovne:

  1. Zdravotnícky pracovník (ZPr) vyplní formulár, ktorý si stiahne na stránke NCZI

  2. ZPr si v časti všeobecná agenda vyhľadá poskytovateľa - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)

  3. ZPr priloží vyplnenú žiadosť a podpíše ju zaručeným elektronickým podpisom

Detailný postup je uvedený v Návod na podanie Žiadosti o vydanie ePZP cez UPVS

Ak nedisponujete eID a zaručeným elektronickým podpisom, máte možnosť podať žiadosť o vydanie ePZP osobne na pracovisku NCZI v Bratislave alebo vo Zvolene. Zároveň máte možnosť vyplnenú žiadosť zaslať poštou na adresu NCZI (po overení Vášho podpisu notárskym alebo matričným úradom).