Ako je v systéme ezdravie riešená možnosť prehlásenia LPS a ambulatného nálezu ako neplatného?

Funkcionalita bude dopracovaná v priebehu roka 2018. Takto zapísaný záznam však bude možné dodatočne vyhľadať pre účely auditu, aby funkčnosť nebola zneužitá pre stornovanie nechcenej dokumentácie.