FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je potrebné posielať správy o ukončení hospitalizácie na oddelení? Akým spôsobom?

Do NZIS sa v zmysle platného integračného manuálu zasiela až finálna prepúšťacia správa po prepustení pacienta z ústavného zariadenia. V prípade, že je pacient prekladaný z oddelenia na oddelenie, tieto informácie sa sumarizujú len v rámci interného informačného systému a až v momente prepustenia sa do NZIS ukladá konsolidovaná informácia za všetky oddelenia, na ktorých bol pacient hospitalizovaný.