Bol v prostredí NCZI realizovaný test a disponuje NCZI inštalačným návodom pri využívaní virtuálneho a terminálového prostredia?

Konkrétnu požiadavku je potrebné nahlásiť prostredníctvom integračného portálu. Bude vyhodnotená a následne zaslaná odpoveď.