Odosielajú sa do systému ezdravie aj údaje o pacientoch na priamu platbu?

Áno, odosielajú. Pacient sa identifikuje rodným číslom a to sa spáruje v systéme ezdravie s jeho menom. Každý zdravotnícky pracovník, v súlade so zákonom č. 153/2013 Z. z., má povinnosť, až na objektívne výnimky, aktualizovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti údaje pacienta aj v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.