Platí, že elektronická dokumentácia podpísaná elektronickým podpisom je rovnocenná s papierovou a tá sa už nemusí tlačiť?

Áno.