FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo v prípade, ak lekáreň nevie podpísať záznam o výdaji (chyba čítačky, neplatný ePZP, blokovaný, stratený ePZP)?

Kontaktuje Call Centrum NCZI.  Postupuje ďalej podľa offline scenárov.