Čo v prípade, ak lekáreň nevie podpísať záznam o výdaji (chyba čítačky, chyba IS PZS, neplatný ePZP, blokovaný, stratený ePZP, neprebehlo prihlásenie do NZIS)?

Ak je ePZP lekárnika blokovaný alebo poškodený, kontaktuje Call Centrum. Druhý a ďalší preukaz je za poplatok.