Je vytvorený proces pre dodatočné vydávanie čítačiek?

O čítačku môže požiadať len PZS (ak je aj ZPr PZS, môže aj on) a to cez svojho account manažera alebo kontaktovaním Call Centra NCZI, ktoré sprostredkuje vybavenie žiadosti. PZS podpíše Zmluvu o poskytovaní služieb (TELCO) a následne bude PZS odoslaná čítačka.

Ak je žiadateľ ZPr a nie je PZS, musí sa obrátiť na svojho zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí pre výkon práce čítačku.

Ak má žiadateľ dve ambulancie a sám je PZS v zmluve môže požiadať o 2 čítačky.