FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je vytvorený proces pre dodatočné vydávanie čítačiek?

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), s cieľom podporiť efektívne pripojenie všetkých poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti (PZS), poskytuje prvú čítačku na základe žiadosti PZS a Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Následné dodanie alebo vydanie dodatočného počtu čítačiek, nie je legislatívnou povinnosťou NCZI. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) si môže ďalšie čítačky zabezpečiť samostatne, podľa svojej prevádzkovej potreby, prípadne podať žiadosť o zaslanie ďalších čítačiek na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. PZS môže požiadať o čítačku ePZP telefonicky prostredníctvom Call Centra, v prípade veľkých PZS prostredníctvom prideleného projektového manažéra.