Čo v prípade, ak lekáreň nevie vykonať zápis výdaja (systém lekárne je offline, nastala chyba v softvéri lekárne, nie je pripojenie na internet,...)?

V takomto prípade lekáreň riadne vydá lieky pacientovi a zápis dispenzačných záznamov vykoná informačný systém lekárne dodatočne a bezodkladne.