Čo v prípade, ak lekár nevie získať čiarový kód od ZP (NZIS alebo jeho komponent je offline, vracia chybu, je chyba v komunikácii IS PZS a IS ZP,...)?

V prípade, ak lekár nemá k dispozícii čiarový kód od ZP, vytlačí recept štandardne na papier. Recept bude bez identifikátora. Pacient použije papierový recept. Lekár nahrá elektronický recept dodatočne a bezodkladne hneď ako bude chyba odstránená v IS PZS.