Čo v prípade, ak lekár nie je pripojený do NZIS, nevie vytvoriť a vytlačiť recept (nemá počítač, počítač nepracuje správne, nefunguje IS PZS, nemá internet, lekár je v teréne, má zablokovaný ePZP, ...)?

V takomto prípade lekár napíše predpis rukou. Predpis je lekár povinný dodatočne a bezodkladne nahrať do NZIS tak, ako je to predpísané legislatívou. Ak je ePZP blokovaný alebo poškodený, kontaktuje Call Centrum. Druhý a ďalší ePZP je za poplatok.