FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Platí poverenie/súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie občana, ktorý dáva pacient lekárovi po vložení eID do čítačky pri ošetrení, len obmedzenú dobu?

Všeobecný lekár (u ktorého je pacient kapitovaný) - má aj bez súhlasu pacienta prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia. 
Lekár – špecialista - má prístup len k informáciám o vyšetrení na základe výmennému lístku a má prístup vždy k pacientskemu sumáru – k život zachraňujúcim údajom aj na základe rozšíreného informovaného súhlasu, ktorý pacient podpisuje pri každom ošetrení. K celej pacientovej zdravotnej dokumentácii môže pristupovať len na základe udelenia súhlasu samotným pacientom. Udelenie prístupu je možné vykonať len ak má pacient občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a to buď:
a. zadaním cez tlačidlo OK/C po zobrazení výzvy na displeji
b. alebo zadaním úradného autentifikátora BOK (bezpečnostný ochranný kód) v prípade, že pacient to vyžaduje a má to zaznačené cez svoju vlastnú elektronickú zdravotnú  knižku (Správa súhlasov – Nastavenie eID), ktorá sa nachádza na Národnom portáli zdravia (Moja zdravotná knižka). Keď pacient nemá občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), musí priniesť svoju dokumentáciu v papierovej forme.