Platí poverenie/súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie občana, ktorý dáva pacient lekárovi po vložení eID do čítačky pri ošetrení, len obmedzenú dobu?

Súhlas na prístup k údajom trvá počas vloženia občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak pacient nedisponuje eID, nie je možné udeliť súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie.