Ak chcem zapísať/doplniť správu a pacient nie je prítomný, môžem zapísať informácie aj „spätne“?

Áno, zápis záznamu z vyšetrenia je možný bez prítomnosti pacienta. Lekár potrebuje k zápisu/doplneniu poznať rodné číslo pacienta.