Ako treba postupovať pri zmene titulu zdravotníckeho pracovníka. Ak sa napríklad k Mgr. pridá titul PharmDr.? V komore je nahlásený nový „vyšší“ titul, ale v OP nie. Je potrebné meniť OP?

Titul nie je dôležitý, nakoľko sa ani na ePZP neuvádza. Na ePZP sa uvádza iba rola, napr. lekár, farmaceut.