Vykazuje sa prostredníctvom funkcie erecept aj predpis a výdaj liekov s nulovou úhradou zdravotnej poisťovne?

Áno.