Kde nájdem medicínske dáta pacienta?

V čase, keď sa lekár pripojí do NZIS, budú v elektronickej zdravotnej knižke jeho pacientov zdravotné záznamy z lekární, laboratórií, ambulancií, nemocníc tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), ktorí sú už pripojení. Kým sa databáza NZIS naplní dostatočným množstvom týchto dát od pripojených PZS, PZS môžu využívať iné alternatívne zdroje medicínskych dát už aktuálne dostupné vo svojom informačnom systéme. Bližšie informácie o týchto možnostiach vie poskytnúť dodávateľ informačného systému PZS.