Musí lekár používať ezdravie?

Áno, od 1. 1. 2018 musí.