Ako sa lekár dostane k elektronickej zdravotnej knižke svojho pacienta?

Všeobecný lekár má prístup k EZK svojich zmluvných pacientov zo zákona, špecialista v rozsahu svojich záznamov. Prístup nad tento rámec je na základe súhlasu pacienta,  ktorý prejaví prostredníctvom svojho eID (v prechodnom období prostredníctvom rodného čísla). Na to, aby sa lekár dostal k EZK svojho pacienta, musia byť splnené podmienky:

1. Lekár má vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a ten je vložený v čítačke kariet. 

2. Lekár pracuje v certifikovanom informačnom systéme (IS PZS prešiel overením zhody). 

3. V NZIS je nastavený prístup lekára k EZK daného pacienta alebo pacient dal lekárovi súhlas na prístup k svojej EZK.