Budú v NZIS/EZK aj výsledky laboratórnych vyšetrení?

Áno, v NZIS a teda aj v EZK budú aj výsledky laboratórnych vyšetrení.