FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Musím si ako zdravotnícky pracovník požiadať o ďalší ePZP, pokiaľ pracujem aj vo vlastnej ambulancii?

Nie, nemusíte. Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je profesijný preukaz, čo znamená, že ak máte ako zdravotnícky pracovník jedno povolanie, pracujete len s jedným preukazom.
Avšak v prípade, že ako zdravotnícky pracovník máte dve povolania, ako napríklad lekár aj farmaceut, disponujete aj dvomi ePZP. Prvým sa prihlasujete v ambulancii/nemocnici a druhým v lekárni.