Zostávajú v platnosti kontakty a postupy, ktoré boli pre nahlasovanie chýb z testovania, resp. pri konzultáciách počas implementácie a testovania?

Áno, postupujte podľa doteraz platných procesov na platné kontakty jednotlivých zdravotných poisťovní aj NCZI. Platí, že otázky týkajúce sa integračných manuálov môžete adresovať vlastníkom integračných manuálov. Ohľadom funkcie erecept popísaného v integračnom manuáli NCZI aj jednotlivých zdravotných poisťovní vám vedia poskytnúť informácie NCZI aj zdravotné poisťovne. Špecifické otázky na elektronické služby zdravotných poisťovní, ktoré nie sú súčasťou ezdravie, adresujte podľa doteraz platných procesov a kontaktov na jednotlivé zdravotné poisťovne. Otázky ohľadom ezdravie nad rámec funkcie erecept, adresujte podľa doteraz platných procesov na NCZI. NCZI na účely poskytovania podpory pre dodávateľov IS PZS zabezpečuje Call centrum a priestor na diskusiu vytvára aj na pravidelných stretnutiach a workshopoch.