Sú do systému ezdravie zapojení aj rádiológovia?

Rádiológovia, tak ako ostatní zdravotnícki pracovníci, musia v zmysle legislatívy požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Rádiológovia však nerobia zápisy do systému ezdravie, ich správy sú len informácia pre ošetrujúceho lekára, ktorý zápis uskutočňuje.