Je súčasťou elektronického zdravotníctva automatizácia hlásenia pre zdravotnícke administratívne registre?

Nie, nie je.