Je súčasťou elektronického zdravotníctva aj vykazovanie pre poisťovňu?

Nie, nie je.