Čo je pracovno-právny vzťah a ako sa aktualizuje?

Slúži na kontrolu, či daný zdravotnícky pracovník má právomoc na prístup k dátam uloženým v systéme. Pracovno-právny vzťah je vypĺňaný prostredníctvom systému ISZI a zadáva sa kombináciou kódu PZS (P/N kódy určené pre ZP) a RČ zdravotníckeho pracovníka. Touto kombináciou je skontrolované, či daný zdravotnícky pracovník u daného PZS pracuje, ako aj na akej odbornosti pracuje (či je všeobecný lekár alebo špecialista).