Čo ak mi ezdravie nefunguje? Na koho sa mám obrátiť – dodávateľ, ZP, NCZI?

V prípade technických problémov s vašim IS je potrebné kontaktovať vášho dodávateľa IS PZS. Dáta zbiera a spracováva Váš informačný systém, ktorý ich zasiela cez určené služby do NZIS, prípadne do príslušnej ZP, ak sa jedná o služby nad rámec funkcií ezdravie.