Čo ak mi ezdravie nefunguje? Na koho sa mám obrátiť?

V prípade technických problémov s vašim IS je potrebné kontaktovať vášho dodávateľa IS. Dáta zbiera a spracováva váš informačný systém, ktorý ich zasiela cez určené služby do NZIS, prípadne do príslušnej ZP. Pokiaľ sa jedná o riešenie funkčnosti komunikácie medzi softvérom PZS a systémom zdravotnej poisťovne v rámci funkcie erecept, je potrebné kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu. Iné otázky adresujte na Call Centrum NCZI telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.