Sú zmeny skoordinované medzi zdravotnými poisťovňami (ZP) alebo sa môže stať, že zdravotné poisťovne sa rozídu vo funkcionalite a môj softvér sa bude inak správať pri pacientoch z rôznych zdravotných poisťovní?

NCZI koordinuje úpravy všetkých softvérov, aby boli zladené pre všetky zdravotné poisťovne v jednotných a záväzných rozhraniach, ktoré vydáva NCZI. Integračné manuály sú napísané tak, aby predpis aj výdaj prebiehali rovnako pre všetky ZP bez rozdielu. Platný a záväzný integračný manuál erecept pre ezdravie je zverejnený na integračnom portáli NCZI.