Ezdravie prichádza s ďalšou novinkou

Je ňou aplikácia eAlerts, ktorá umožní zdravotníckemu pracovníkovi získať prehľad o aktuálnych aj budúcich udalostiach v elektronickom zdravotníctve.
Zdravotnícky pracovník bude informovaný o dianí v ezdraví bez toho, aby musel informácie hľadať. Má ich stále na dosah. 

Viac informacií o aplikácii eAlerts.