ezdravie ePZP

Služba, ktorá umožňuje vytváranie šifrovaných VPN tunelov medzi prístupovým bodom a Centrálnym komunikačným uzlom. Musí používať štandardné šifrovacie algoritmy umožňujúce ochranu prenášaných informácií. Súčasťou služby je aj technológia autentifikácie jednotlivých užívateľov určená pre ambulancie, nemocnice a lekárne, ktoré potrebujú zabezpečiť autentifikáciu jednotlivých užívateľov.

Ako získať službu ezdravie ePZP

O zriadenie služby môžete požiadať telefonicky na Call Centre NCZI prípadne vyplnením a odoslaním kontaktného formulára NCZI, kde v položke oblasť podpory vyberiete možnosť: Práca s ezdravie. Následne Vás bude kontaktovať naše oddelenie pre podporu zákazníkov.

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu Gemalto IDBridge CT30 

Koncové zariadenie typu Gemalto IDBridge CT30

Postup inštalácie koncového zariadenia služby

Inštaláciu koncového zariadenia zabezpečí dodávateľ informačného systému, IT oddelenie alebo si ju zdravotnícky pracovník zabezpečí sám ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V prípade, že sa počas inštalácie vyskytne problém, je možné ho riešiť prostredníctvom kontaktného formulára NCZI.

Upozornenie: Nepripájajte čítačku ePZP do počítača pred spustením inštalačného súboru.

Stiahnite inštalačný súbor InstallEzdravie (ZIP, 32 MB), rozbaľte ho a následne spustite inštaláciu. Podmienkou je spustenie tohto súboru pod administrátorským kontom (prístup správcu/administrátora) na počítači.

Zapojte čítačku do počítača a vložte do nej ePZP. Správne vloženie je signalizované zelenou blikajúcou kontrolkou.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne inštalácie ePZP čítačky kontaktujte Call Centrum NCZI.

 

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné:

  • konto správcu/administrátora na počítači,

  • operačný systém Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,

  • internetové pripojenie.

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb vydané Národným centrom zdravotníckych informácií.