ezdravie eID - lekáreň

Služba umožní identifikovať pacientov na základe vloženia eID do čítačky a zabezpečí sprístupnenie záznamov o predpísaných liekoch pacienta lekárnikovi. Sprostredkuje vytváranie šifrovaných VPN tunelov medzi prístupovým bodom a centrálnym komunikačným uzlom.

Charakteristika služby

Táto služba bude používať štandardné šifrovacie algoritmy umožňujúce ochranu prenášaných informácií. Určené pre farmaceuta, sestru, technika pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutického laboranta, ortopedického technika, ktorí pacienta identifikujú prostredníctvom eID bez potreby zadania BOK alebo potvrdenia rozhodnutia. Súčasťou služby je aj technológia autentifikácie jednotlivých užívateľov prostredníctvom eiD preukazu v zmysle špecifikácie MV SR.

Ako získať službu ezdravie eID - lekáreň

Spustenie tejto služby sa pripravuje v priebehu roka 2019. Pre viac informácií kontaktujte Call Centrum NCZI.

Výhody služby pre pacienta

Služba ezdravie eID - lekáreň prináša pre pacienta tieto výhody:

  • vyhľadávať a čítať preskripčné záznamy v lekárni alebo výdajni,  prehľad predpísaných liekov,  zdravotných alebo dietetických pomôcok.

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu HID OMNIKEY 3121 – čítačka bez numerickej klávesnice.

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné:

  • konto správcu/administrátora na počítači,

  • operačný systém Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,

  • internetové pripojenie

  • IS PZS ktorý prešiel Overením služby.

 

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb vydané Národným centrom zdravotníckych informácií.