Integrácia informačných systémov

Procesu overenia zhody predchádza proces integrácie služieb systému ezdravie do informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a zdravotných poisťovní (IS ZP).

Integrácia informačných systémov

Pre tvorcov informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a zdravotných poisťovní (IS ZP) je zriadená aplikácia Service Desk (SD). Tu sú dostupné všetky informácie potrebné k integrácii s Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS).

Prístup k aplikácii Service Desk je možné získať len na základe podpísanej žiadosti zaslanej Národnému centru zdravotníckych informácií poštou alebo elektronicky na emailovú adresu ispzs@nczisk.sk. Následne budú žiadateľovi doručené prihlasovacie údaje a informácie potrebné pre realizáciu integračných aktivít.

Žiadosť o vydanie prístupovej karty NZIS
(PDF, 361 KB)
Metodika integrácie informačného systému s NZIS
(PDF, 592 KB)