FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola zhodnosti dátumu predpisu v preskripčnom aj dispenzačnom zázname?

Kontrola dátumu predpisu voči preskripčnému záznamu na vstupe UlozDocasnuZS.