FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola zákazu preskripcie pre lôžkové oddelenia s výnimkou pomôcok na mieru?

KodNizsiaZlozkaPredpisujucehoLekara nesmie mať hodnotu spadajúcu pod výraz PxxxxxxxxYxx, kde P má hodnotu N,O,U a Y je 1,3. 
Výnimky: DovodUhradyPacienta=JASAM a tiež ak KodProduktPZSVykaz začína na I (I-čkové ZP).