FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola povinných informácií o zložení, kódoch a názvoch surovín pri predpise magistraliter liekov?

Ide o štruktúrované informácie o zložení, kódoch a názvoch farmaceutických surovín alebo hromadne vyrábaných liekov pre individuálne pripravované lieky, ktoré potrebuje lekáreň pre správnu prípravu požadovaného lieku.