FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola povinného príznaku pri predpise pre novorodenca na RČ rodiča?

Podľa zákona 580/2004 Z.z. §6, bod 7 Príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa je, a to odo dňa jeho narodenia, zdravotná poisťovňa, v ktorej je alebo bola v čase narodenia dieťaťa verejne zdravotne poistená jeho matka; ak táto zdravotná poisťovňa nie je alebo nebola, je príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.