FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola nulovej úhrady ZP pri výdaji lieku/pomôcky/dietetika pre dlžníka bez nároku na úhradu odkladnej starostlivosti, ak nejde o neodkladnú starostlivosť?

Pokiaľ sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, tak dlžník bez nároku na úhradu odkladnej starostlivosti si hradí predpísaný liek/pomôcku/dietetikum v plnej výške.