Čo v prípade, ak som sa objednal/a k lekárovi na daný termín a nemôžem sa naň z objektívnych dôvodov dostaviť? Viem zrušiť termín aj hodinu pred termínom vyšetrenia?

Ak sa nebudete môcť dostaviť na objednaný termín vyšetrenia, objednávku môžete zrušiť prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk najneskôr 24 hodín pred termínom vyšetrenia, alebo telefonicky kontaktujte príslušnú ambulanciu.