FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je to elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka je súbor najdôležitejších údajov vybraných zo zdravotnej dokumentácie o pacientovi v elektronickej podobe. Čiže elektronická zdravotná knižka vzniká tak, že vybrané údaje zo zdravotnej dokumentácie osoby, v súlade so zákonom 153/2013 Z.z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, vedené u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú zhromažďované centrálne v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.