Čo je potrebné splniť, aby som ako poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti mohol začať poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

  1. mať schválené doplnkové ordinačné hodiny príslušným samosprávnym krajom,

  2. pracovať v informačnom systéme na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody (je certifikovaný),

  3. byť registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom národným centrom zdravotníckych informácií.