Je súčasťou EZK aj očkovací záznam?

 Áno, EZK obsahuje v časti Osobná anamnéza – Očkovanie v rozsahu ID očkovania, Dátum očkovania, Typ očkovania, Druh očkovania, Názov očkovacej látky, Množstvo, Poznámka, Autor.