FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Akým spôsobom sa viem prihlásiť do EZK svojich neplnoletých detí?

Na prístup do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), keďže maloletí nedisponujú eID nie je možné prihlásenie. Momentálne nie je možné ani prihlásenie pre mladistvých vo veku od 15-18r., ktorí disponujú eID. Uvedené je v kompetencii Ministerstva vnútra, ktoré pripravuje riešenie.