Akým spôsobom prichádzajú objednávky pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín k poskytovateľovi?

Prostredníctvom certifikovaného informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a informačného systému na objednávanie osôb (ISOO). 

Pričom sú dve možnosti, ako môže vzniknúť objednávka na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín: 

  • vytvorí ju pacient prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk, kde si pacient vie vybrať termín na vyšetrenie z voľných termínov,

  • vytvorí ju ZPr za pacienta priamo na ambulancií (napr. keď pacient požiada o kontrolné vyšetrení počas DOH, ktoré ZPr zapíše do informačného systému na objednávanie osôb - zákonná povinnosť).