Aký je minimálny rozsah ordinačných hodín, kedy si poskytovateľ môže určiť doplnkové ordinačné hodiny DOH?

Podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti DOH nemožno určiť, ak rozsah ordinačných hodín bez doplnkových ordinačných hodín je za týždeň menší ako 30 hodín.