FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aký rozsah riadnych ordinačných hodín musí poskytovateľ splniť aby mohol požiadať o DOH?

Podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti DOH nemožno určiť, ak rozsah ordinačných hodín bez doplnkových ordinačných hodín je za týždeň menší ako 30 hodín.