Ako viem určiť, ku ktorému lekárovi sa chcem objednať, keď objednávku na vyšetrenie počas ordinačných hodín viem vytvoriť len na ambulanciu?


Je na to určená poznámka pri objednávke, do ktorej vie pacient napísať svoje požiadavky (lekár, termín, druh vyšetrenia a i.). Je to ale na danej ambulancii, či vie konkrétne požiadavky objednávky pacienta splniť.