Ako urobíme výdaj opakovaného ereceptu?

Z pohľadu lekárne sa v procese výdaj liekov nemení nič. Lekáreň, resp. ZPr, identifikuje pacienta podľa eID, bežného občianskeho preukazu alebo kartičky poistenca, načíta zoznam platných a nevydaných ereceptov a tie, ak ich má na sklade riadne vydá a zaznačí pomocou svojho softvéru príslušné výdaje liekov.

Pri opakovanom erecepte sa výdajom automaticky aktivuje možnosť ďalšieho výberu po uplynutí príslušnej periódy medzi výbermi, ktorú určil predpisujúci lekár. Pred uplynutím tejto periódy výber možný nie je.

Ak uplynie platnosť ereceptu, výber možný nebude. Pacient musí navštíviť lekára, ktorý v prípade potreby erecept vystaví znova.